f
sabina owsianowska
Adiunkt na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Folia Turistica”; zajmuje się problematyką humanistycznych podstaw czasu wolnego i rekreacji, teorią turystyki, semiotyką, relacjami między podróżowaniem a kulturą i komunikacją międzykulturową.